LAP TETEJÉRE

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"A pinczék száma hajdanában megközelítette a házak számát. A mesterembereknél meg épen a jómód jele volt, a'miért is aztán sokszor, ha tulajdon háza nem is de pinczéje mindenesetre volt."
A miskolci pincék első pontos felmérését 1817-ben Domby István készítette el, amikor megszerkesztette Miskolc térképét, ....1779 pincét vett lajstromba.
A legtöbb pinceüreg 10-20 méter hosszú, de szép számmal vannak közöttük 50-100 méteres, vagy annál hosszabb vájatúak is. A pinceüregek a bor tárolására ideális hőmérsékletet biztosítottak. Hőmérsékletük télen-nyáron 6-10 °C
A 18. századtól a pincék fölé épített borházak a városi iparosok és földművesek második otthonai voltak.
".....a hivatalos órák elmúltával, üzletzárás utáni munka végeztével az Avasra ment a miskolci polgár, feledni a nap gondjait, vidám poharazás közben a família körében, vagy barátok társaságában”

Az Avas

dj"....Az Avashegyen láthatók lépcsőzetesen egymásfölé emelkedő sorban Miskolcz szőlőbirtokosainak jól berendezett, s épített pinczéi, melyek legtöbbjei a régi időben telve valának a legjobb minőségű borokkal" - írja 1887-ben Podmaniczky Frigyes, majd a következőképpen folytatja:

e-mail: avasiborut@gmail.hu

Get Adobe Flash player

ÁPRILIS 26, szombat 13:00

 

I. BÉLA-JÁRÁS

 

Megszervezésre került az első

Béla-napi

     Bakancsos

    Batyus

          Bortúra!


Az ötletelők alapján az április 23.-ára eső Béla-napot követő szombaton, ÁPRILIS 26.-án  (Húsvét utáni szombaton) végig látogattuk a BÉLA nevű pincetulajdonosok pincéit.


Csupán praktikus meggondolásból, a bortúrát a Nagyavas - felső soron kezdtük és innen ereszkedtünk egyre lejjebb. Így alakult ki a sorrend:

AVASI BORÚT  EGYESÜLET  BÉLÁI:


I. Béla:           Bencsik Béla   Nagyavas    Felső sor
II. Béla:          Bejci Béla        Nagyavas    Középsor
III. Béla:         Nagy Béla        Nagyavas    Alsó sor,

majd a várost átszelve:

MISKOLCZI PINCÉK ASZTALTÁRSASÁGA  BÉLÁI:

IV. Béla:        Berta Béla        Tetemvári pincéjében,
végül:
V. Béla:         Tóth Béla          Bábonyi bérc Alsó sor lovagtermében pihentük ki a túra fáradalmait.


A pincékben Csilla versével köszöntöttük a Bélákat:

Nagy-Avasnak kies részén, Béla-napnak a környékén

Bencsik Béla borosgazdát barátai látogatják.

Bár a ház még kicsit romos, pincéjében Bacchus honos,

Rubin tüzű vörösborát sokan kedvvel iszogatják.

Kedves Béla barátunk,  borivásban jó pajtásunk,

Isten éltessen Tégedet,  éljed vígan az életet !

Csorduljon bor poharakba,  koccintsunk a Béla napra !

* * *

Kilátónak árnyékában bújik meg a Bokályos,

Ha betérsz oda Béla – napkor, látásod lesz homályos.

Bejczi Béla nevenapján a borát nem sajnálja,

Igyon abból ki-ki annyit, hogy megbírja a lába.

Kedves Béla barátunk,  borivásban jó pajtásunk,

Isten éltessen Tégedet,  éljed vígan az életet !

Csorduljon bor poharakba,  koccintsunk a Béla napra !


* * *


Híres lett a Margit pince Nagy-Avasnak aljában,

Sok jó bora részesült már borlovagok díjában.

Nagy Béla a büszke borász, oka van a derűre,

Tavaly évben Pinot Blanc –ja lett a város nedűje.

Kedves Béla barátunk,  borivásban jó pajtásunk,

Isten éltessen Tégedet,  éljed vígan az életet !

Csorduljon bor poharakba,  koccintsunk a Béla napra !


 

Majd a Tetemváron:

Tetemváron sárga borház szőlőprések tárháza,

Berta Béla borlovag úr mindezeknek gazdája.

És hogy vendég torka száraz Béla napon ne legyen,

Borocskáját is kínálja, finom pince-hidegen.

Kedves Béla barátunk,  borivásban jó pajtásunk,

Isten éltessen Tégedet,  éljed vígan az életet !

Csorduljon bor poharakba,  koccintsunk a Béla napra !

 


 

Bábonyi bérc oldalába Tóth Béla nagy pincét vája:

Sok jó barát befér oda, hadd fogyjon a gazda bora.

Lovagterme ezen évben nagy dolognak ad helyet,

Eldöntjük hogy Bélák közül  ki hányadik lehet.

Király lesz biz mind az ötből, kérdés már csak sorszámuk,

De ha baj lesz uralmukkal, hát trónfosztást csinálunk !

Kedves Béla barátunk,  borivásban jó pajtásunk,

Isten éltessen Tégedet,  éljed vígan az életet !

Csorduljon bor poharakba,  koccintsunk a Béla napra !

* * *

Vajda Judit fotói:


I. Béla – járás, Béla – koronázás    2014. április 26.

 Üdvözölve legyetek Miskolc Dűlőinek Népe azon dicső alkalomból, hogy magasztos cselekedetre készülvén összegyűltünk ezen kellemetes alkonyati órán.

 

Megjelentünk itt azon nemes célból, hogy a Miskolczi Pinczék Asztaltársaságában és az Avasi Borút Egyesületben rangos helyet elfoglaló, és a keresztségben BÉLA nevet viselő társaink személyében folytassuk a magyar nép BÉLA királyainak sorát.

 

Duna és jég híján ezen lovagterem padozatján kívánjuk címzetes királlyá választani :

Felső-avasi nemes Bencsik Béla,

Közép-avasi nemes Bejczi Béla,

Alsó-avasi nemes Nagy Béla,

Tetemvári nemes Berta Béla,

Bábonyi-bérci nemes Tóth Béla

uraságokat, érdemük, tisztességük, tehetségük, no meg a nevük alapján.

 

Mi, a Nép, továbbra is békében,  szeretetben és szabadon akarunk élni, mentesen testvér- és belháborútól, trónviszálytól, királyi önkénytől.

Ezért nevezett nagyurak királlyá választásának feltételéül és uralkodásuk korlátjául a következőket rendeljük :

 

1) Az egymás közötti vetélkedés és viszálykodás elkerülése érdekében mindőjük a „ Béla Király „ cím viselésére jogosult, mindennemű megkülönböztetés, rangsorolás, és a többi királyokkal szembeni előjogok nélkül,

2)A Nép nem alattvaló, ezért kiváltságok a Néppel szemben sem illetik meg a királyokat, ők is csak egyenlők az egyenlők között,

3)Királyi mivoltukkal semminemű indok alapján és semmilyen módon nem élhetnek vissza, mert akkor „ Eb ura fakó ! „, és olyan trónfosztást csinál a Nép, hogy még anyakirálynő korukban is megemlegetik !

 

Mi, a Nép fogadjuk, hogy hűséges és odaadó népe leszünk az összes Béla Királynak,  és ha jó királyaink lesznek, sem engedetlenséggel, sem lázadással nem törünk Felségtek ellen.

 

És most fogadjátok kellő alázattal a koronázási ékszereket és a szentelt bort az Avasi Borút Egyesület és a Miskolczi Pincék Asztaltársaságának képviselőinek kezéből.

Vivát, vivát, vivát !

 

 

 

"...A bor-országok és a borvidékek mind idillikusak. Sétálj az arácsi és a csopaki szőlőkben, menj fel a Badacsonyra vagy a Szentgyörgy hegyre, a Somlóról nem is szólva, barangolj a kiskőrösi vagy a csengődi kertek között, és minderről kétségtelen tapasztalatot fogsz tudni szerezni. A szőlőtáblák között lágy füves utak, mint csendes patakok folydogálnak. A pincék bejárata előtt hatalmas diófa, még a legforróbb nyárban is hűs. Olyan helyek, hogy az ember bárhol megállna, leülne, letelepedne, s azt mondaná: itt maradok. S esetleg anélkül, hogy észrevenné, ott érné el a halál."