LAP TETEJÉRE

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"A pinczék száma hajdanában megközelítette a házak számát. A mesterembereknél meg épen a jómód jele volt, a'miért is aztán sokszor, ha tulajdon háza nem is de pinczéje mindenesetre volt."
A miskolci pincék első pontos felmérését 1817-ben Domby István készítette el, amikor megszerkesztette Miskolc térképét, ....1779 pincét vett lajstromba.
A legtöbb pinceüreg 10-20 méter hosszú, de szép számmal vannak közöttük 50-100 méteres, vagy annál hosszabb vájatúak is. A pinceüregek a bor tárolására ideális hőmérsékletet biztosítottak. Hőmérsékletük télen-nyáron 6-10 °C
A 18. századtól a pincék fölé épített borházak a városi iparosok és földművesek második otthonai voltak.
".....a hivatalos órák elmúltával, üzletzárás utáni munka végeztével az Avasra ment a miskolci polgár, feledni a nap gondjait, vidám poharazás közben a família körében, vagy barátok társaságában”

Az Avas

dj"....Az Avashegyen láthatók lépcsőzetesen egymásfölé emelkedő sorban Miskolcz szőlőbirtokosainak jól berendezett, s épített pinczéi, melyek legtöbbjei a régi időben telve valának a legjobb minőségű borokkal" - írja 1887-ben Podmaniczky Frigyes, majd a következőképpen folytatja:

e-mail: avasiborut@gmail.hu

Get Adobe Flash player

Tisztelt Tagok,

Az alábbiakban Bejczi Béla tagtársunk kutatómunkáját közöljük:


Avas  Alsó sor kutatás:
A hétvégi beszélgetésen merült fel, hogy régi térképszelvény alapján könnyebben lehetne beazonosítani
a terveket, mert valószínű sőt mi több biztos hogy azon szerepel a vízfolyás, híd. Ez egy fix pont.
Talán valakinek    :)

2.
A Történelmi Avasnak van helyi építési szabályzata: 66/2003 (XII.9) többször módosítva lett.
A rendelet hivatkozik szabályozási tervlapokra:TT-1– Szerkezeti terv
TT-2– Szabályozási terv
TT-3– Telkenkénti szabályozás
Ezeket kellene megkeríteni.

A rendeletben szerepel:
Az  előírások  hatálya  kiterjed  Miskolc  Történelmi  Avas  területére.
A tervezési terület határai:

északon:
A  Csalogány  utca,  az  Avasalja  utca,  a  Toronyalja,  a
Kálvin János utca, a Papszer utca

keleten:
A Mindszent tér, a Görgey Artúr utca

délen:
A  Görgey  Artúr  utcához  csatlakozó  hrsz:  8434.
számú  utca,  a  Perczel  Mór  utca,  az  Arborétum  és
bővítésének  területe,  a  Vízművek  és  a  Pattantyús
iskola  északi  telekhatára,  a  Mendikás  út  (Horváth
tető hrsz: 12001.)

nyugaton:
A  Hidegh  sor  déli  része,  a  hrsz:  12548.  és  12519.
számú  út,  a  Tóth  sor  (hrsz:  12513.),  a  Domb  utca
(hrsz:  22614.),  az  Avasalja  utca  (hrsz:  22613.),  a
hrsz: 2307. számú utca
A  tervezési  terület  térképi  lehatárolását  a  TT-1  Szerkezeti  és  a
TT-2 Szabályozási Terv tartalmazza.
Műemléki területek:
1. Az avasi műemlék együttes
Műemlékek:
Avasi református templom (hrsz: 2405)
Harangláb (hrsz: 2405)
A Herman Ottó múzeum épülete (hrsz: 8532)
Az ún. Bortanya épülete (hrsz: 12054)
2. A mindszenti műemlék együttes
Műemlékek:
A Mindszenti templom (hrsz: 8441/2)
A plébánia épülete (hrsz: 8441/2)
A szomszédos hrsz: 8440/2 épület
A hrsz: 11711 pince épület
A„Csendom-ház” (hrsz: 8445)
Az ún.„korsós” Mária szobor a Mindszenti templom előtt
3. A mélyvölgyi pincesorok műemlék együttese
Műemlékek:
A hrsz: 11915– 11940 pince épületek
4. Nagyavasi műemlékterület
Műemlék:
A hrsz: 12305 pince épület
3. Helyi    védelem


2


Védendő épületek:
Hrsz:  12177;  12176/3;  12401;  12400;  12129;  12386/1;  12263;  2368;
12371;  12364;  12353;  12337;  12106;  12095;  12088;  12085;  12309/2;
12311/1;  2380;  2387;  2389;  2393;  2394;  2396;  12069;  12010/2;  12015;
12032;  11959;  8548;  8549;  8551;  8553;  8555;  8547;  8466;  8463;  8462;
11907;  11970/1;  11919;  11981;  11983;  11900;  11988/1;  11853/1;  11847;
11844;  11841;  11830;  11804;  11805;  8686;  8687;  8690;  8444;  11785;
11781/2; 11730; 11729; 11728; 11708; 11719; 11716; 11703
Védendő építészeti elemek:
Hrsz: 12441/12; 12177; 12220; 12407/2; 12398/1; 12136/2; 12249; 12390;
12114/1;  12277;  12282;  12297/2;  12314;  12060;  12318;  12067;  2397;
8537;  8540;  8543;  8545/1;  11954;  8466;  8459;  8456;  11976;  11977;
11992; 11941; 11942; 11943; 11944; 11856; 11865; 11867; 11870; 11837;
11829; 11879; 11880; 11883; 11885; 11886; 11893; 11897; 11905;A fenti kivonatos anyag megtalálható az alábbi mellékletekben:


1. melléklet: 

Miskolc Avas-tető családi kulturális és pihenő park engedélyezési terve

Kertépítészet, tájépítészet2. melléklet:

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

66/2003. (XII.9.) sz. rendelete

Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó

Helyi Építési Szabályzat3. melléklet:

Avasi teraszok terve

(akár 300%-ig nagyítható)

.... azért nem kell megijedni, nem új ötletekről van szó,  -  lassan 12, ill. 15 éves tervek.....

 

....és voltak már tervek korábban is...