LAP TETEJÉRE

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
"A pinczék száma hajdanában megközelítette a házak számát. A mesterembereknél meg épen a jómód jele volt, a'miért is aztán sokszor, ha tulajdon háza nem is de pinczéje mindenesetre volt."
A miskolci pincék első pontos felmérését 1817-ben Domby István készítette el, amikor megszerkesztette Miskolc térképét, ....1779 pincét vett lajstromba.
A legtöbb pinceüreg 10-20 méter hosszú, de szép számmal vannak közöttük 50-100 méteres, vagy annál hosszabb vájatúak is. A pinceüregek a bor tárolására ideális hőmérsékletet biztosítottak. Hőmérsékletük télen-nyáron 6-10 °C
A 18. századtól a pincék fölé épített borházak a városi iparosok és földművesek második otthonai voltak.
".....a hivatalos órák elmúltával, üzletzárás utáni munka végeztével az Avasra ment a miskolci polgár, feledni a nap gondjait, vidám poharazás közben a família körében, vagy barátok társaságában”

Az Avas

dj"....Az Avashegyen láthatók lépcsőzetesen egymásfölé emelkedő sorban Miskolcz szőlőbirtokosainak jól berendezett, s épített pinczéi, melyek legtöbbjei a régi időben telve valának a legjobb minőségű borokkal" - írja 1887-ben Podmaniczky Frigyes, majd a következőképpen folytatja:

e-mail: avasiborut@gmail.hu

Get Adobe Flash player

MICHAEL de NOSTREDAME első könyve  1555-ben jelent meg. 

Később is írt még megrendelésre.

Egyik kéziratának elején ez a strófa is szerepel:

Mindaz, mit megjósoltam itten,
sok síri éven át rejtőzködik,
szerencsés lészen majd sok ember,
ki jövendőnek megfejti titkait.....

......de művem olvasható lesz gépeken;
betűk lesznek számokból kirakva,
miket még fel sem fog az értelem.

A számítógépek korában már érthető, hogy:

...művem olvasható lesz gépeken;
betűk lesznek számokból kirakva,

A Magyarországra vonatkozó szövegek utolsó két része:

98
Immár vén és beteges koromban
távoli nemzetnek ködképeit láttam,
Isten a tanúm, hogy amit eddig mondtam,
megtörténik egyszer majd a valóságban.
Nagyhírű és vitéz nemzet fia kérte,
lebbentsem előtte föl a jövő fátylát –
háromezer ezüst volt a munkám bére,
örvendenek neki koldusok és árvák.
99
Akinek mindezt írtam rendelésre,
három hónappal él tovább mint magam.

Csatát veszít, de a harcnak nem lesz vége,

minden ledőlt toronynak súlya van.
A pogány még százhúsz évig itt lesz,
de egyre jobban gyengül –
személye két nemzet közt híd lesz,
s utódja nagy művet ír a küzdelemről.  

(lentebb megjegyzés a színek szerint)

Ki fizetett neki három ezer ezüstöt a 99 strófába szedett  jóslatért? 

Véletlenül (?) egybe csengő dátumok:

Nostradamus 1566. július 2.-án halt meg. Jövendőlése szerint 3 hónappal később meghal a megrendelő, akinek utódja nagy művet ír a küzdelemről...

 

Zrínyi Miklós gróf (horvátul: Nikola Zrinski,  sz: 1508 körül – elesett 1566. szeptember 8.) a szigetvári hős,  Nostradamus után 3 hónappal halt meg  Szigetvár ostromakor. 

 

Utódja pedig, ( unokája) Zrínyi Miklós (horvát bán, hadvezér, költő)  írt művet SZIGETI VESZEDELEM ( Obsidio Szigetiana)  címmel 1651-ben, nagyjából 100 évvel a jóslat után.

Persze mondhatjuk hogy Nostradamus írása többértelműen , fondorlatosan megfogalmazott blöff,

amiből valami mindig ráhúzható valamely korszakra.       A mai időkre is?

89
Amit értelmes elme el sem képzel,
az megtörténik majd Hungáriában.
Senki nem boldogul erővel, sem ésszel,
csak gyilkos ármány és ravaszság van.
Dolgozni akarnál, de nincs munka,
pedig a földek parlagon hevernek,
aki eddig a munkáját csak unta,
most koldusa lesz az idegeneknek.